Què fem?

Linea Pedagògica
La nostra actuació es fonamenta en un tracte personalitzat que s´adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats  de cada infant.

La nostra metodologia és activa, fomentant en el nen una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant l’oferta de materials i experiències variades facilitarà la descoberta i l’augment del seu coneixement.

En l´ensenyament donem preferència a l´observació directa, la comprovació experimental i l´educació en les tècniques de l´aprenentatge manual   i intel.lectual.

El joc és la manera d’aprendre dels infants. És per aquest motiu que les activitats que proposem estan basades en la motivació dels infants i  estructurem  l´espai  de les  aules per racons. Aquesta organització de l’espai ens permet, a més, flexibilitat a l´acció educativa.

 Pensem que la funció del mestre no és ensenyar, sinó acompanyar l’infant en el seu aprenentatge. Proposem  materials, activitats  que motivin l’infant a experimentar, observar.. en definitiva, a crèixer.

Les famílies i l’escola

A l’escola considerem que no som una substitució de la família sinó un complement educatiu d’aquesta.

Ens agradaria que els pares i mares trobessiu a l’escola un espai on poder expressar, contrastar i compartir les inquietuds, il·lusions i expectatives que comporta la criança i educació dels vostres fills/es.

Els pares i mares podeu participar a la vida de l’escola a través del contacte diari i de diverses activitats (“Cafè de les 3”, participació  a les sortides, reunions, xerrades,…) podeu fer-ho també mitjançant els òrgans establerts; AMPA i Consell Escolar.

 

 

Celebracions de festes tradicionals i populars (Nadal, Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi…)

Sortides pel poble per gaudir de les nostres tradicions

 

 

 

Festes a l´escola amb la participació dels pares